Το Διοικητικό Συμβούλιο έως το Μάρτιο του 2015

Πρόεδρος: Κούσπαρης Ιωάννης ( με αρμοδιότητες γενικού συντονισμού της ομάδας).
Γεν. Γραμματέας: Τσιάκας Νικόλαος ( υπεύθυνος για θέματα (F)riday (N)ight (S)kating).
Ταμίας: Ενεπεκίδου Μαρία (υπεύθυνη συνδρομών και οικονομικών στοιχείων συλλόγου).
Ειδικός Γραμματέας: Μπεληγιάννη Αναστασία (υπεύθυνη μελών και προνομίων αυτών).
Λοιπά Μέλη: Τριφύλλης Εμμανουήλ, Τουσούσογλου Ελισάβετ, Τζιράκης Παναγιώτης (υπεύθυνος καθαριότητας ‘Ωθηση arena).
 
Translate »