Ώθηση @blanos

Με τα εγκαίνια της αίθουσας roller στο blanos στην Γλυφάσα έπρεπε να γίνουν δοκιμές … και δεν θα γινόταν καλύτερη δοκιμή αν δεν έκανε μια βόλτα ή Ώθηση.

Translate »